Braakland/ZheBilding

Braakland/ZheBilding (BZB) was een professioneel muziektheatergezelschap dat van 1997 tot 2015 opereerde vanuit Leuven, eerst met een thuisbasis in De Molens Van Orshoven, vanaf 2010 in het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK).

'Nieuwe teksten, nieuwe muziek' vormde zowat de baseline van het gezelschap. BZB investeerde consequent in het ontwikkelen van nieuwe theaterschriftuur en nieuwe theatermuziek. De teksten werden consequent uitgegeven, eerst in eigen beheer, nadien door De Nieuwe Toneelbibliotheek. De voortdurende aandacht en zorg voor tekstontwikkeling, leidde onder meer tot de uitreiking van de Taalunie Toneelschrijfprijs voor Lied (2006) en voor Hitler is dood (2009).

Door voorstellingen meestal verscheidene jaren op het programma te houden, werd langzaam een repertoire opgebouwd. Sommige van die voorstellingen staan nu nog steeds of opnieuw op repertoire.

In mei 2010 werd BZB stadsgezelschap van Leuven. In 2011 kreeg het gezelschap de Vlaamse cultuurprijs voor Podiumkunsten en de Cultuurprijs van de KU Leuven. In 2012 werd het gezelschap curator van Theater Aan Zee in Oostende.

In 2015 fusioneerde BZB met de Queeste tot Het nieuwstedelijk.

Het archief wordt in de loop van 2020 aangevuld.