Adriaan Van Aken
Soldaat Van Aken, de vijand lacht zich dood

15.11.2023 19.05.2024

Adriaan Van Aken Soldaat Van Aken, de vijand lacht zich dood

Adriaan Van Aken
Soldaat Van Aken, de vijand lacht zich dood

Deze titel behoeft eigenlijk aanhalingstekens, want het betreft een uitspraak die volgens de overlevering gedaan werd door een legercommandant ten aanzien van de dienstplichtige vader van Adriaan Van Aken, na alweer een jammerlijk mislukte schietoefening of drill.

Lode Van Aken (1943-2021) wilde niet bij het leger. In het leger word je een man en dat was allerminst zijn ambitie. Wel schopte hij het in de jaren ‘70 – tegen de heersende, als onwankelbaar beschouwde rollenpatronen in - tot één van de eerste huismannen van ons land. Zo groeiden Adriaan en zijn zus op met twee moederfiguren: een vrouw en een man met een opmerkelijk goed ontwikkelde vrouwelijke kant.

Huisman worden. Tegen de stroom in. Daarvoor kies je niet van de ene dag op de andere. Daar gaan zaken aan vooraf. Welke? Adriaan snijdt het thema ‘rollenpatronen’ aan via de figuur van zijn vader en hoopt, temidden de nature-nurture-discussies, al interviewend meer te weten te komen over zichzelf. Waar kom ik vandaan?

Naar vorm wordt Soldaat Van Aken de opvolger van Afscheid van een Auto (***** De Volkskrant), een auditieve voorstelling én een podcast.

'Soldier Van Aken, the enemy dies of laughter'

This title in fact needs quotation marks, since it is a quote which was done by an army commander with respect to Adriaan Van Aken's father, after yet another miserably failed shooting practice or drill.

Lode Van Aken (1943-2021) didn't want to join the army. In the army you become a man, which was by no means his ambition. In the 70s he did however become one of the first stay-at-home fathers of our country - against the ruling, unshakable role role patterns. Adriaan and his sister grew up with two mother figure: a woman and a man with a significantly well-developed female side.

Becoming a stay-at-home father. Against the current. You don't make that decision in one day's time. There are things that precede this. What things? Adriaan approaches the theme 'role patterns' with the figure of his father in mind and hopes, amidst nature-nurture conversations, to get to know himself better by doing interviews. Where do I come from?

By its form, Soldaat Van Aken will become the follow-up of Afscheid van een Auto (***** De Volkskrant), an aural performance and a podcast. 

 

Research, interviews, montage Adriaan Van Aken opname, sound design, dramaturgie Lucas Derycke muziek & bruitages Joris Caluwaerts dramaturgie Els Theunis geluid Tom Buys vorm Sara Bomans coaching Johan Petit coproductie Martha!tentatief

Woensdag15.11.202320:00OPEK, Leuven
Donderdag16.11.202320:00OPEK, Leuven
Vrijdag17.11.202316:00OPEK, Leuven
Vrijdag17.11.202321:00OPEK, Leuven
Zaterdag18.11.202315:00OPEK, Leuven
Zaterdag18.11.202320:00OPEK, Leuven
Dinsdag21.11.202316:00OPEK, Leuven
Dinsdag21.11.202320:00OPEK, Leuven
Woensdag22.11.202320:00OPEK, Leuven
Donderdag23.11.202320:00OPEK, Leuven
Vrijdag24.11.202316:00OPEK, Leuven
Vrijdag24.11.202321:00OPEK, Leuven
Zaterdag25.11.202315:00OPEK, Leuven
Zaterdag25.11.202320:00OPEK, Leuven
Vrijdag01.12.202300:00C-Mine , Genkuren te bevestigen
Donderdag07.12.202300:00TBA
Vrijdag08.12.202300:00TBA
Zaterdag09.12.202300:00TBA
Donderdag16.05.202415:00OPEK, Leuven
Donderdag16.05.202420:00OPEK, Leuven
Vrijdag17.05.202416:00OPEK, Leuven
Vrijdag17.05.202421:00OPEK, Leuven
Zaterdag18.05.202411:00OPEK, Leuven
Zaterdag18.05.202415:00OPEK, Leuven
Zaterdag18.05.202420:00OPEK, Leuven
Zondag19.05.202411:00OPEK, Leuven