Stijn Devillé
Frieden, Liebe & Freiheit

30.06.2021 03.06.2021

Charles D.B. King (1919 - Harris & Ewing)

Stijn Devillé
Frieden, Liebe & Freiheit

In de marge van de onderhandelingen van het Verdrag van Versailles ontmoeten drie mensen mekaar in een hotellobby in Parijs. De grote oorlog is achter de rug, de sfeer is uitgelaten: de twenties staan ready to roar.

De jonge, briljante econoom John Maynard Keynes - openlijk bisexueel in een tijd dat dat nog strafbaar was - is één van de onderhandelaars. Op een nacht valt hij voor de charmes van Lydia Lopokova, een ballerina van de Ballets Russes die in hetzelfde hotel logeert. Zij houdt een Afrikaanse man in het hotel voor een bediende. Die blijkt echter Charles D.B. King te zijn, gezant van Liberia, het enige vrije Afrikaanse land. King is dan ook de enige zwarte onderhandelaar op het congres. Er ontspint zich een gesprek over vrijheid. Waar ze alle drie naar op zoek schijnen.

On the fringes of the negotiations of the Treaty of Versailles, three people meet in a hotel lobby in Paris. The Great War is over, the atmosphere is exuberant: the twenties are ready to roar.

The young, brilliant economist John Maynard Keynes - openly bisexual at a time when that was still punishable - is one of the negotiators. One night he falls for the charms of Lydia Lopokova, a ballerina from the Ballets Russes who is staying at the same hotel. She mistakes an African man in the hotel for a servant. That one, however, turns out to be Charles D.B. King, envoy to Liberia, the only free African country. King is therefore the only black negotiator at the conference. A conversation about freedom begins. What all three of them seem to be looking for.

 

Vrede, Liefde & Vrijheid is een Duitstalige voorstelling met Nederlandse boventitels.
tekst en regie Stijn Devillé
vertaling Uwe Dethier
spel Michaël Pas, Lisa Eder, Serge Fouha
muziek Geert Waegeman
dramaturgie Els Theunis, René Michaelsen, Jörg Vorhaben
scenografie Saskia Louwaard
kostuum Joëlle Meerbergen
geluid Stefan De Reese en Tom Buys
techniek Bernard Peeters, Viktor Thys & David Neumann
productie Ellen Haesevoets
assistent regie Lisa Passow
decor Bertil Brakemeier, Bregt Janssens en Wim De Jaegher

Een coproductie van Het nieuwstedelijk, Staatstheater Mainz en Theater im Bauturm Köln.

Deze productie kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische federale overheid en Gallop Tax Shelter.

Vrede, Liefde & Vrijheid is een Duitstalige voorstelling met Nederlandse boventitels.
tekst en regie Stijn Devillé
vertaling Uwe Dethier
spel Michaël Pas, Lisa Eder, Serge Fouha
muziek Geert Waegeman
dramaturgie Els Theunis, René Michaelsen, Jörg Vorhaben
scenografie Saskia Louwaard
kostuum Joëlle Meerbergen

Een coproductie van Het nieuwstedelijk, Staatstheater Mainz en Theater im Bauturm Köln.

Deze productie kwam tot stand met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische federale overheid en Gallop Tax Shelter.

Woensdag30.06.202120:00Staatstheater MainzPremièreTickets
Donderdag01.07.202120:00Staatstheater MainzTickets
Vrijdag02.07.202120:00Staatstheater MainzTickets
Donderdag28.10.202120:00Staatstheater Mainz
Vrijdag29.10.202120:00Staatstheater Mainz
Zaterdag30.10.202120:00Theater im Bauturm, Köln
Zondag31.10.202120:00Theater im Bauturm, Köln
Maandag06.12.202120:00Staatstheater Mainz
Dinsdag07.12.202120:00Staatstheater Mainz
Dinsdag14.12.202120:00OPEK, Leuven
Zaterdag24.04.202120:00Theater im Bauturm, KölnPremièreGeannuleerd
Zondag25.04.202120:00Theater im Bauturm, KölnGeannuleerd
Maandag26.04.202120:00Theater im Bauturm, KölnGeannuleerd
Woensdag28.04.202120:00Staatstheater MainzGeannuleerd
Donderdag29.04.202120:00Staatstheater MainzGeannuleerd
Zaterdag01.05.202120:00Staatstheater MainzGeannuleerd
Zondag02.05.202120:00Staatstheater MainzGeannuleerd
Dinsdag04.05.202120:00OPEK, LeuvenDuitstalige voorstelling met NL boventitels / Belgische premièreGeannuleerd
Woensdag05.05.202120:00OPEK, LeuvenDuitstalige voorstelling met NL boventitelsGeannuleerd
Lopokova en Keynes: Foto: Walter Benington © National Portrait Gallery, London (1872-1936)

Keynes & Lopokova

John Maynard Keynes kantte zich als onderhandelaar scherp tegen de zware straffen die Duitsland opgelegd kreeg in de zogenaamde Vrede van Versailles, omdat ze volgens hem ingegeven waren door politieke wraakzucht en de kiem in zich droegen van een nieuw en veel groter conflict. Tijdens de conferentie haalde Keynes bakzeil. De geschiedenis gaf hem later gelijk. In de jaren dertig werd hij beschouwd als de architect van de New Deal, die de Amerikaanse economie na de beurskrach van 1929 uit het slop zou halen. Sinds de financiële crisis in 2009 is de Keynesiaanse theorie overigens helemaal terug: om uit het slop te geraken, moeten regeringen durven investeren in crisistijd. Het is een inzicht dat het afgelopen voorjaar - onder druk van de coronacrisis - nog helderder naar voren kwam.

Keynes is om nog meer redenen een interessante figuur. In Londen maakte de homosexuele Keynes deel uit van de Bloomsburygroep, de Britse avant-garde van kunstenaars en intellectuelen als Virginia Woolf. Hij huwde met Lydia Lopokova, een vooraanstaande danseres uit Diaghilevs Ballets Russes. 

 

Charles D.B. King en Liberia

Ook aan de onderhandelingstafel in Versailles zat een delegatie van het Afrikaanse land Liberia. Anno 1919 zijn alle andere Afrikaanse landen nog Europese kolonies en dus niet zelfstandig vertegenwoordigd in Versailles. Liberia is echter een land opgericht door voormalige Amerikaanse slaven: eigenlijk is het dus ook een kolonie, met de inheemse bevolking als tweederangsburgers en de ingeweken, hoogopgeleide, Engelstalige, bevrijde Afro-amerikaanse ex-slaven als eersterangsburgers.

Spaanse griep

 De conferentie in Parijs vindt overigens plaats terwijl de Spaanse Griep wereldwijd om zich heen grijpt. De pandemie eist naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, en overtreft daarmee ruimschoots het dodental van de Grote Oorlog zelf. De griep verspreidt zich ironisch genoeg als een lopend vuurtje tijdens de vieringen, vaak massabijeenkomsten, die ontstaan wanneer de soldaten naar hun eigen land terugkeren.

De leeslijst van Stijn