Christophe Aussems
Herbricht / Voulwames

02.11.2009 11.11.2009

© de Queeste

Christophe Aussems
Herbricht / Voulwames

Herbricht, een gehucht van Lanaken (B), moet plaats ruimen voor de Maas. De inwoners zullen het gehucht moeten verlaten. Maar niemand weet wanneer. Aan de overkant van de Maas ligt het gehucht Voulwames (NL). Voulwames mag blijven.

De Queeste dook in archieven en ging praten met getuigen en inwoners. Samen met de studenten van de Toneelacademie Maastricht maken ze een voorstelling over leven langs de grens, de strijd tegen het water en de pijn van het verdwijnen.

 

Herbricht, een gehucht van Lanaken (B), moet plaats ruimen voor de Maas. De inwoners zullen het gehucht moeten verlaten. Maar niemand weet wanneer. Aan de overkant van de Maas ligt het gehucht Voulwames (NL). Voulwames mag blijven.

De Queeste dook in archieven en ging praten met getuigen en inwoners. Samen met de studenten van de Toneelacademie Maastricht maken ze een voorstelling over leven langs de grens, de strijd tegen het water en de pijn van het verdwijnen.

HERBRICHT is een voorstelling van
Robin Coops, Ilmer Rozendaal, Marieke Dijkwel, Davy Pieters, Daria Bukvic, Mahlu Mertens & Yorick Stam spel*
Christophe Aussems research, interviews & regie
Joris Rabijns & Matthias Therry camera interviews
Saskia Valk productie**
Kishan Singh productie & techniek
Els Gennez productie- & zakelijke leiding
Roos Van Bruggen communicatie & publiekswerking
Fre Lemmens vormgeving
ONTWERPFABRIEK 103 website
* studenten regie 3&4 - Toneelacademie Maastricht
** Toneelacademie Maastricht

een coproductie met Toneelacademie Maastricht
met steun van
CC Lanaken & Dommelhof Neerpelt

dank aan alle geïnterviewden.

 

Robin Coops, Ilmer Rozendaal, Marieke Dijkwel, Davy Pieters, Daria Bukvic, Mahlu Mertens & Yorick Stam spel*
Christophe Aussems research, interviews & regie
Joris Rabijns & Matthias Therry camera interviews
Saskia Valk productie**
Kishan Singh productie & techniek
Els Gennez productie- & zakelijke leiding
Roos Van Bruggen communicatie & publiekswerking
Fre Lemmens vormgeving
ONTWERPFABRIEK 103 website
* studenten regie 3&4 - Toneelacademie Maastricht
** Toneelacademie Maastricht

een coproductie met Toneelacademie Maastricht
met steun van
CC Lanaken & Dommelhof Neerpelt

dank aan alle geïnterviewden.

 

Maandag02.11.200920:15OP LOCATIE / verzamelplaats: Herbricht 15, Herbricht - LanakenPremière
Dinsdag03.11.200920:15OP LOCATIE / verzamelplaats: Herbricht 15, Herbricht - LanakenUitverkocht
Woensdag04.11.200920:15OP LOCATIE / verzamelplaats: Herbricht 15, Herbricht - LanakenUitverkocht
Donderdag05.11.200920:15OP LOCATIE / verzamelplaats: Herbricht 15, Herbricht - LanakenUitverkocht
Vrijdag06.11.200920:15OP LOCATIE / verzamelplaats: Herbricht 15, Herbricht - LanakenUitverkocht
Zaterdag07.11.200920:15OP LOCATIE / verzamelplaats: Herbricht 15, Herbricht - LanakenUitverkocht
Zondag08.11.200918:00OP LOCATIE / verzamelplaats: Herbricht 15, Herbricht - LanakenUitverkocht
Zondag08.11.200920:15OP LOCATIE / verzamelplaats: Herbricht 15, Herbricht - LanakenUitverkocht
Maandag09.11.200920:15OP LOCATIE / verzamelplaats: Herbricht 15, Herbricht - LanakenUitverkocht
Dinsdag10.11.200920:15OP LOCATIE / verzamelplaats: Herbricht 15, Herbricht - LanakenUitverkocht
Woensdag11.11.200918:00OP LOCATIE / verzamelplaats: Herbricht 15, Herbricht - LanakenUitverkocht
Woensdag11.11.200920:15OP LOCATIE / verzamelplaats: Herbricht 15, Herbricht - LanakenUitverkocht

Alles is niet blijvend. Alles gaat weg. Wij ook. Dat is zo. Maar de manier waarop, dat is een ander paar mouwen. Ik ben daar een beetje verbitterd over. Sorry.

Affiche
De Pers

De kracht van een vergeten gehucht. recensie "..een ingenieuze constructie van lokale anekdotes die de problematiek van dit gehucht haarfijn blootlegt. De inhoud van de verhalen past perfect bij de locatie en zijn tegelijkertijd universeel, zoals Griekse drama´s dat ook kunnen zijn...Aussems weigert kant te kiezen maar weet heel goed het gevoel en het zuchten van deze mensen over te brengen."  www.theatermaggezien.be (Arnaud Deflem) - 24 november 2009 

Herbricht verdrinkt
reportage in Babel - Klara

Luister hier naar de reportage.
Klara.be - 2 november 2009

"In dit dorp is niemand bang van de Maas"
Lanakens gehucht aan de Maas ziet boos en met pijn in het hart de toekomst tegemoet
artikel in Het Belang Van Limburg - 31 oktober 2009
(Rik Van Puymbroeck © 2009 Concentra)


'De Maas, dat is ons leven. Wij zijn daarmee vergroeid.'
In Herbricht moet alles wijken voor het wassende water
In het Limburgse Maasgehucht Herbricht, inwoners: vijftien, is het bevolkingsaantal deze week spectaculair verdubbeld. Dat is tegen de normale gang van zaken, want in het gehucht geldt al jaren een inwijkverbod. In 2010 moet Herbricht ontruimd zijn om plaats te maken voor het overstromingsgebied van de Maas. De vrijwillige vertrekkers zijn al lang weg. Wie gebleven is, vecht voor het recht om er te sterven. En tegen de graafmachines, die in afwachting al hun tanden in de Maasoever hebben gezet. 'Toen we klaagden over de modder stonden ze hier weer met hun onteigeningspapieren.' Bericht uit een enclave die langzaam maar zeker van de kaart wordt geveegd. 
(Sue Somers)
artikel in De Morgen  - 31 oktober 2009

TVL - nieuws
Reportage in Herbricht  - 29 oktober 2009

Het GRENSMAASPROJECT

Na de zware overstromingen van ‘93 besliste de Nederlandse Commissie Watersnood Maas (ook wel de commissie ‘Boertien’ genoemd) om de Grensmaas tussen Maastricht en Kinrooi te verbreden. 

De verbreding is noodzakelijk om de Maas haar natuurlijke loop te laten gaan bij hoog water.

De commissie wil van de Grensmaas een slagader maken voor de Limburgse natuur.  De Grensmaas zal daarom een ware metamorfose ondergaan.  De oevers worden afgegraven en de bodem wordt soms opgehoogd waardoor er eilanden, kreken en nevengeulen ontstaan die eigen zijn aan de grindrivieren.

Het Grensmaasproject wordt ongetwijfeld een van de mooiste natuurprojecten van de Benelux.

Nederland kan echter niet overal op eigen grondgebied verbreden.  Soms liggen de Nederlandse dorpen vlak langs de Maas, zodat men aan Belgische zijde moet verbreden.  Dat zijn dan de zgn. ‘Boertienlocaties’. 

Om Itteren te beschermen wil de commissie ‘Boertien’ de Maas aan Belgische zijde afgraven in een gebied tussen Lanaken en Neerharen.

In feite heeft dit project dus geen invloed op het al dan niet ‘verdwijnen’ van Herbricht: het graaft enkel een deel van het grondgebied van Herbricht af om plaats te maken voor de Maas.

 

Het Grensmaasproject is een gigantische operatie waarin – hoe paradoxaal ook – grindexploitatie en natuurontwikkeling hand in hand gaan.  De grindexploitatie in Nederland wordt gebruikt om alle kosten te dekken.  Ook de werken in België worden door Nederland betaald.

Advies Vlaamse Maascommissie

Wat Vlaanderen betreft, werd naar aanleiding van de wateroverlast gedurende de winter ’93/’94 door de Commissie Desmyter geadviseerd om het bestaande Maasdijkenplan versneld uit te voeren, waarbij de prioriteit uitgaat naar de beveiliging, met maximale aandacht voor ecologische aspecten.

De Vlaamse Maascommissie adviseerde dat de winterbedding aan de Maas behoort en alle obstakels verwijderd dienen te worden.  Dat advies kwam er aangezien er maar een handvol woningen in de winterbedding lagen én het economisch en verzekeringstechnisch voordeliger was om eigendommen van de bewoners in der minne aan te kopen en correct te vergoeden.  Dit advies is nog steeds geldig.  De streefdatum was 2010, maar die zal niet gehaald worden.  Het advies werd nog niet omgezet in een politieke beslissing.

In Herbricht mag momenteel geen woning verkocht of verbouwd worden.  Ook mag er niemand extra komen wonen.  De woningen van mensen die overlijden of die in der minne verkopen aan het Vlaamse Gewest worden onmiddellijk afgebroken.  Reeds drie woningen verdwenen op die manier.