Stijn Devillé
Hebzucht, Angst & Hoop - de marathon

Stijn Devillé Hebzucht, Angst & Hoop - de marathon

Stijn Devillé
Hebzucht, Angst & Hoop - de marathon

Met de ambitieuze trilogie Hebzucht, Angst, Hoop maakt Stijn Devillé de balans op van tien woelige jaren in Europa. Van de oneindige groei die de wereld in petto leek te hebben tot de economische en sociale dieperik die erop volgde.

Hebzucht vertelt de klassieke rise and fall van een imperium. Maar aan het eind van deze tragedie gaan de personages niet dood. Ze cashen hun geld en zoeken dekking in de plooien van de geschiedenis. 

Het tweede boek Angst start waar Hebzucht eindigt. Het blikt weg van de financiële wereld en zoomt in op de rest van onze samenleving. De angst die om zich heen grijpt op de beurzen, in de politieke hoofdkwartieren, de kabinetten, de commissies. Maar ook de angst van vele mensen in de straten in de Europese steden. 

‘Waar angst heerst, moeten troost en hoop volgen’. En zo dienen Hebzucht en Angst zich aan als trilogie waarvan Hoop het sluitstuk vormt. Want het pessimisme dat tijdens Devillés research voor Angst naar voren kwam, was zo groot, dat hij er zelf ongemakkelijk van werd. Dus schreef hij een nieuwe politieke thriller die op een bevrijding eindigt.

In 2019 te zien naar aanleiding van Verkiezingskoorts, in het kader van Verkiezingskoorts, een maand lang politiek theater en verdiepend debat bij Het nieuwstedelijk in aanloop naar de verkiezingen. www.verkiezingskoorts.org

With the ambitious trilogy Hebzucht, Angst, Hoop, Stijn Devillé makes the balance of ten rough years in Europe. From the endless growth the world seemed to have to the economical and social depths that followed.

Hebzucht (Greed) tells the classical rise and fall of an imperium. But at the end of this tragedy, the characters don't die. They cash their money and take cover in the folds of history.

The second book Angst (Fear) starts where Hebzucht ended. It looks away from the financial world and zooms in on the rest of civilisation. The fear that spreads throughout the stocks, in the political headquarters, the cabinets, the commissions. But also the fear of many people in the European cities.

'Where fear rules, comfort and hope must follow.' And just like that, Hebzucht and Angst present themselves as a trilogy in which Hoop (Hope) forms the capstone. Because the pessimism that surfaced during Devillés research for Angst was so big, that it became uncomfortable for him. So he wrote a new political thriller dat ended in liberation.

 

HEBZUCHT
--------
regie en tekst
Stijn Devillé

spel
Dirk Buyse, Michaël Pas, Jorre Vandenbussche, Kris Cuppens, Sara Vertongen, Stijn Devillé en Esra Vandenbussche

compositie muziek
Gerrit Valckenaers, Rudy Trouvé en Gunter Nagels

live muziek
Gerrit Valckenaers, Youri Van Uffelen en Trijn Janssens

dramaturgie en research
Els Theunis

 

ANGST
-----
tekst en regie
Stijn Devillé

spel
Simone Milsdochter, Michaël Pas, Tom Ternest, Tom Van Bauwel, Bram Van Der Kelen, Sara Vertongen, Esra Vandenbussche als kind en 99 figuranten

compositie en live muziek
Geert Waegeman en Bert Hornikx

dramaturgie
Els Theunis en Bastiaan Malcorps (stage)

feedback
Christophe Aussems 

 

HOOP
----
tekst en regie
Stijn Devillé

spel
Michaël Pas, Tom Van Bauwel, Simone Milsdochter, Sara Vertongen, Bram Van Der Kelen, Maarten Ketels, Christophe Aussems, Erik Van Herreweghe en Esra Vandenbussche als het kind

compositie en live muziek
Bert Hornikx, Geert Waegeman en Trijn Janssens

choreografie
Natascha Pire

dramaturgie
Els Theunis

feedback
Christophe Aussems

 

met steun van
het Vlaams Fonds voor de Letteren

HEBZUCHT
--------
directions and text
Stijn Devillé

actors
Dirk Buyse, Michaël Pas, Jorre Vandenbussche, Kris Cuppens, Sara Vertongen, Stijn Devillé and Esra Vandenbussche as the child

composition music
Gerrit Valckenaers, Rudy Trouvé and Gunter Nagels

live music
Gerrit Valckenaers, Youri Van Uffelen and Trijn Janssens

dramaturgy en research
Els Theunis

 

ANGST
-----
text and directions
Stijn Devillé

actors
Simone Milsdochter, Michaël Pas, Tom Ternest, Tom Van Bauwel, Bram Van Der Kelen, Sara Vertongen, Esra Vandenbussche as the child and 99 extras

composition and live music
Geert Waegeman en Bert Hornikx

dramaturgy
Els Theunis and Bastiaan Malcorps (stage)

feedback
Christophe Aussems

 

HOOP
----
text and directions
Stijn Devillé

actors
Michaël Pas, Tom Van Bauwel, Simone Milsdochter, Sara Vertongen, Bram Van Der Kelen, Maarten Ketels, Christophe Aussems, Erik Van Herreweghe and Esra Vandenbussche as the child

composition and live music
Bert Hornikx, Geert Waegeman en Trijn Janssens

choreography
Natascha Pire

dramaturgy
Els Theunis

feedback
Christophe Aussems

 

with the support of
het Vlaams Fonds voor de Letteren

Vrijdag05.02.201620:00NTGent, Gent
Zaterdag06.02.201616:30NTGent, Gent
Zondag14.02.201614:0030CC Schouwburg, Leuven
Zondag06.03.201614:00Monty, Antwerpen
Zondag12.05.201914:0030CC Schouwburg, Leuven
Zondag19.05.201914:30C-mine Cultuurcentrum, Genk

De hele wereld in één voorstelling.

De speech uit Hoop, opgenomen in het Vlaams parlement. 

Hebzucht

"Vele maanden onderzoek naar het hart van de financiële crisis zijn knap vertaald naar een raak leerstuk dat je in verstomming achterlaat. De hele wereld in één voorstelling.” 

Beste Theater 2012 volgens het Nederlandse vakblad De Theatermaker

“Ons geld of ons leven, wat is ons het meeste waard? Braakland maakt van theater weer een publieke ruimte waar een gemeenschap zich op de hoogte stelt, zich uitspreekt en zich reinigt van hete maatschappelijke hangijzers. Hebzuchtwordt de zucht van iedereen.” 
Wouter Hillaert (RectoVerso)

"Hebzucht is een daad. Een daad van verantwoordelijkheid. Het maakt van deze voorstelling de meest waardevolle van afgelopen seizoen. 
***** - Wouter Hillaert (De Standaard)

"De voorstelling is een geheven wijsvinger en opgestoken middenvinger tegelijk: zo direct in haar verontwaardiging, dat ze een moreel exempel wordt."
Evelyne Coussens De Morgen

Hoop

"Stijn Devillé doet het weer, een stuk maken waarvan je stiekem maar o zo hartgrondig hoopt dat het Vlaamse en Federale halfrond het op de agenda plaatsen als verplichte avondactiviteit voor alle parlementsleden". 
"Het is prachtig en het zet aan het denken."
"Dit stuk verdient absoluut vier sterren maar eigenlijk is dat schrijnend. Het is schrijnend dat zulk een haast tragikomisch, in de realiteit wortelend verhaal verteld moet worden."
**** - Els Van Steenberghe (Knack)


"Hoop van Het nieuwstedelijk is geen grap. Het zou zelfs weleens de meest betekenisvolle voorstelling van 2015 kunnen worden." "Hoop is hedendaags repertoire voor de dag van morgen."

"De toekomst zal uitwijzen of Het nieuwstedelijk met zijn thema en zijn toon pioniert. In elk geval weten deze sterke tekst en wervende aanpak meer dan één systeem in vraag te stellen. Misschien is ironisch scepticisme voor theater wat olie is voor de economie?"
**** - Wouter Hillaert (De Standaard) 
***** - Wouter Hillaert (Het nieuwsblad)

"Hoop van Het Nieuwstedelijk is zo’n stuk dat aanzet om over de inhoud te spreken en niet zozeer over de opvoering an sich. Het spel en de enscenering zijn zo goed dat je dat als vanzelfsprekend tot je neemt."

"Een combo zit achter de gordijnen, speelt jazzy, goed in het oor klinkende melodieën. Het zorgt voor schwung, ondersteunt het spel maar zet ook het ritme aan. De spelers en de muzikanten weten steeds net boven het randje van het variété-cliché uit te stijgen. Knap."

"Het geloof in een betere toekomst spettert op het einde van de scène af. "
**** - Tuur Devens (Theaterkrant.nl)

"Hoop is meer dan theater. Woorden, maar ook daden"
Sam Rijnders (VETO)

Angst

"Ik heb zelf vaak mijn tanden stuk gebeten op goed politiek theater, jaren aan een stuk, en nooit is het me echt gelukt om dergelijke tekst te schrijven die de juiste info geeft, de juiste helderheid, de juiste dramatische kracht en boogt op het juiste evenwicht tussen geïmpliceerde woede en inzicht. Dat is Stijn Devillé dus wel gelukt en dat maakt Angst straf."
toeschouwer Jeroen Olyslaegers op Facebook over Angst


"Hoe heftig grijpt de crisis de mensen naar de keel? En drijft Angst de bevolking? En politici? Daarover gaat het theaterstuk Angst van Braakland/ZheBilding. Ik vind het een sterk politiek stuk dat de clichés over politiek in de verf zet, waardoor het een aanklacht is tegen de tijdsgeest. Angst is namelijk een slechte raadgever. Hebzucht, hun stuk over het ontstaan van de crisis, is dat nog veel meer."
Voormalig minister van Cultuur Joke Schauvliege in Knack over Angst en Hebzucht

"De striptease van de democratie. (...) Dit is zelfs geen tragedie meer. Dit is de gang van zaken. Europa. "
**** - Wouter Hillaert (De Standaard)


"Angst combineert de traditie van Artauds ‘theater van de wreedheid’ met Brechts ‘vervreemdingstheater’. Stijn Devillé treedt met zijn trilogie ook in het voetspoor van de Internationale Nieuwe Scène. "
**** - Ludo Dosogne (Cobra.be)

"Een wervelende en schamper-humoristische analyse."
*** Evelyne Coussens (De Morgen)

"Het vuurwerk wordt geleverd door de vlijmscherpe, haast muzikale dialogen."
**** - Els Van Steenberghe (Knack)

HEBZUCHT
--------
Stijn Devillé tekst en regie
Dirk Buyse, Michaël Pas, Jorre Vandenbussche, Kris Cuppens, Sara Vertongen, Stijn Devillé en Esra Vandenbussche als het kind spel
Gerrit Valckenaers, Rudy Trouvé en Gunter Nagels compositie muziek
Gerrit Valckenaers, Youri Van Uffelen en Trijn Janssens live muziek
Els Theunis research en dramaturgie


ANGST
-----
Stijn Devillé tekst en regie
Simone Milsdochter, Michaël Pas, Tom Ternest, Tom Van Bauwel, Bram Van Der Kelen, Sara Vertongen, Esra Vandenbussche als het kind en 99 figuranten spel
Geert Waegeman en Bert Hornikx compositie en live muziek
Els Theunis en Bastiaan Malcorps (stage) dramaturgie
Christophe Aussems feedback


HOOP
----
Stijn Devillé tekst en regie
Michaël Pas, Tom Van Bauwel, Simone Milsdochter, Sara Vertongen, Bram Van Der Kelen, Maarten Ketels, Christophe Aussems, Erik Van Herreweghe en Esra Vandenbussche als het kind spel
Bert Hornikx, Geert Waegeman en Trijn Janssens compositie en live muziek
Natascha Pire choreografie
Els Theunis dramaturgie
Christophe Aussems feedback


met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren