Lucas Derycke
Esperanto

Lucas Derycke Esperanto

Lucas Derycke
Esperanto

Noord-Griekenland.

Jasmin en Hanna gaan als vrijwilliger aan de slag in een vluchtelingenkamp. Als onderdeel van de NGO Refugee Relief ontfermen ze zich over achthonderd Syrische vluchtelingen. Met een klein team van vrijwilligers zorgen ze ervoor dat de donaties - die vanuit heel Europa toestromen - eerlijk worden verdeeld. Ze hopen het verschil te maken, maar botsen al snel op de grenzen van hun mogelijkheden. “Voor mij is dit kamp één grote wachtkamer. En ondertussen maken we het gezellig. En hoe gezelliger het wordt, hoe minder de overheid nog iets gaat doen.”   Polen. 
Een oude Esperantist kijkt met heimwee terug naar de tijd dat het ideaal nog springlevend was. “Hoe dichter je bij het einddoel komt, hoe onduidelijker het wordt. En hoe groter de verdeeldheid.”

Esperanto bevindt zich op het spanningsveld tussen idealisme en pragmatisme. Over je neerleggen bij de wereld zoals hij is en ten strijde trekken tegen windmolens. Esperanto is de eerste theaterproductie van radiomaker Lucas Derycke. Een jaar lang maakt hij als jonge maker deel uit van Het nieuwstedelijk. 

 

North-Greece. 

Jasmin en Hanne start working as a volunteer at a refugee camp. As part of the NGO Refugee Relief, they take care of eight hundred Syrian refugees. With a small team of volunteers they make sure that the donations - that come from all of Europe - are divided equally. They hope to make a difference, but bump into the borders of their possibilities. "For me the camp is one big waiting room. And meanwhile we make it cosy. And the more it gets cosy, the less the government wants to do about it." Poland.

An old esperantist looks back with nostalgia to the time where ideals were alive and kicking. "The closer you get to your goal, the more it becomes unclear. And the bigger the division."

Esperanto finds itself on the field of tension between idealism and pragmatism. It's about accepting the world as it is and going to war with the windmills. Esperanto is the first theatre production by radiomaker Lucas Deryke. Over the course of one year he is the young maker at Het Nieuwstedelijk.

 

tekst, concept, montage & regie
Lucas Derycke

muziek
Frederik De Clercq

stemmen
Ellis Meeusen, Lynn Van den Broeck, Sara Vertongen, Tom Voet, Alejandra Theus, Barbara Borguet, Andreas Helgi Schmid, Klaus Peeck, Raul Muanda, Asaad Merza, Mouhanad Rameh, Yara Award, Kobe Bruggemans

opnametechniek
Wederik De Backer, Joris Van Damme ; Eefje Bosmans

mix
Benno Müller vom Hofe

dramaturgie
Els Theunis

text, concept, assembling & directions
Lucas Derycke

music
Frederik De Clercq

voices
Ellis Meeusen, Lynn Van den Broeck, Sara Vertongen, Tom Voet, Alejandra Theus, Barbara Borguet, Andreas Helgi Schmid, Klaus Peeck, Raul Muanda, Asaad Merza, Mouhanad Rameh, Yara Award, Kobe Bruggemans

recording technics
Wederik De Backer, Joris Van Damme ; Eefje Bosmans

mix
Benno Müller vom Hofe

dramaturgy
Els Theunis

Donderdag21.09.201721:30C-mine Cultuurcentrum, Genk
Zaterdag23.09.201720:00Cultuurhuis De Leest, Izegem
Woensdag27.09.201720:00OPEK, Leuven
Donderdag28.09.201720:00OPEK, Leuven
Vrijdag29.09.201720:00OPEK, Leuven
Zaterdag30.09.201720:00OPEK, Leuven
Zondag01.10.201715:00OPEK, Leuven
Zaterdag13.01.201820:00De Nieuwe Zaal, Hasselt
Vrijdag27.04.201820:00Enter Festival - Sonart, Sint-Pieters-Woluwe
Donderdag09.08.201819:00De Nieuwe Zaal, Hasselt
Vrijdag10.08.201819:00De Nieuwe Zaal, Hasselt
Donderdag10.01.201920:00OPEK, Leuven
Dinsdag15.01.201910:15CC De Bogaard, Sint-Truiden
Dinsdag15.01.201913:45CC De Bogaard, Sint-Truiden
Maandag21.01.201900:00Cultuurhuis De Leest, Izegem
Maandag28.01.201920:15C-mine Cultuurcentrum, Genk
Zaterdag09.02.201920:15De Nieuwe Zaal, Hasselt
Zondag10.02.201915:00De Nieuwe Zaal, Hasselt
Woensdag13.02.201920:00NTGent, Gent
Dinsdag19.02.201900:00GC De Rinck, Anderlecht
Donderdag21.02.201900:00GC De Kriekelaar, Schaarbeek
Donderdag28.02.201920:15CC Leopoldsburg, Leopoldsburg
Donderdag14.03.201920:00OPEK, Leuven
Vrijdag15.03.201920:00OPEK, Leuven
Zaterdag16.03.201920:00OPEK, Leuven

Sur neŭtrala lingva fundamento,
komprenante unu la alian,
la popoloj faros en konsento
unu grandan rondon familian.

Lucas Derycke

Lucas Derycke (1990) legt zich toe op verhalende radio. Geen pure geluidskunst, maar audio als middel om te zeggen wat hij te zeggen heeft. Hij maakt radiodocumentaires voor de Nederlandse omroep, mockumentaries voor Radio 1 en radiofictie voor de Duitse omroep. Voor het audiowerkstuk Screener kreeg hij de Hörspielpreis der Kriegsblinden, de belangrijkste Duitse prijs voor hoorspelen.
Een jaar lang maakt Lucas als jonge maker deel uit van Het nieuwstedelijk. Het gezelschap wil audio een centrale rol geven in haar artistieke plannen en daarbij komt een radiomaker goed van pas.

Lucas Derycke over Esperanto in De wereld van Sofie op Radio 1

 

Esperanto is een door Lejzer Zamenhof ontworpen, relatief gemakkelijk te leren, politiek neutrale, internationale taal (kunsttaal). In 1887 publiceerde hij onder het pseudoniem Dr. Esperanto - "iemand die hoopt" - het eerste boek over de taal met de titel: La internacia lingvo (de internationale taal). De taal werd echter bekend onder Zamenhofs pseudoniem en kreeg zo de naam Esperanto. 

De taal is speciaal ontworpen om mensen uit verschillende culturen met elkaar te laten communiceren. Het is relatief gemakkelijker te leren dan welke nationale taal ook, door de grote regelmatigheid en eenvoudige grammatica. Daarbij is de taal politiek neutraal wat ervoor zorgt dat eventuele nationale belangen tussen partijen buiten spel worden gezet. Dit zorgt ervoor dat de sprekers op gelijkwaardige voet met elkaar kunnen communiceren in het Esperanto. (Wiki)

beluister het interview over Espranto op Tumult FM

Luister hier naar het interview van Nicky Aerts met Lucas Derycke in Pompidou op KLARA ( 18.09.2017)

De Stand Der Dingen na Esperanto in OPEK eindigde op een wel heel bijzondere manier. De Iraakse vluchteling Abdullah Abid zong een zelf gemaakt lied over een Syrische jongen in een Grieks vluchtelingenkamp. Ontroerend.

La Espero

En la mondon venis nova sento,
tra la mondo iras forta voko;
per flugiloj de facila vento
nun de loko flugu ĝi al loko.
Ne al glavo sangon soifanta
ĝi la homan tiras familion:
al la mond' eterne militanta
ĝi promesas sanktan harmonion.

Sub la sankta signo de l' espero
kolektiĝas pacaj batalantoj,
kaj rapide kreskas la afero
per laboro de la esperantoj.
Forte staras muroj de miljaroj
inter la popoloj dividitaj;
sed dissaltos la obstinaj baroj,
per la sankta amo disbatitaj.

Sur neŭtrala lingva fundamento,
komprenante unu la alian,
la popoloj faros en konsento
unu grandan rondon familian.
Nia diligenta kolegaro
en laboro paca ne laciĝos,
ĝis la bela sonĝo de l' homaro
por eterna ben' efektiviĝos.

Hörspielpreis der Kriegsblinden voor Screener

Lucas Derycke krijgt voor zijn audiowerkstuk Screener de Hörspielpreis der Kriegsblinden. Screener geeft inkijk in het leven van een Internet Content Reviewer die elke dag expliciete video’s bekijkt en filtert voor een bekende videosite. Hij maakte het stuk voor de Duitse omroep WDR en het kreeg eerder al de publieksprijs op het ARD radiofestival. Screener was ook te horen op onze tweede Trage Suikers in OPEK Leuven, begeleid door live tekeningen van Wide Vercnocke . Je kan het audiowerkstuk hier herbeluisteren (helaas zonder ondertitels).

Lucas Derycke werkt een jaar bij Het nieuwstedelijk als Jonge Maker. In september gaat zijn eerste theaterproductie 'Esperanto' in première.