Sara Vertongen
Ief Spincemaille
Basj

30.08.2021 19.09.2021

The Play - Ief Spincemaille

Sara Vertongen
Ief Spincemaille
Basj

Basj is een bijzonder wijkproject van Sara Vertongen. Samen met een klein team en het object The Play* van Ief Spincemaille strijkt ze drie weken neer in Winterslag 1, tuinwijk en oudste mijncité van Genk, op stukken openbare grond die vooralsnog niet of weinig gebruikt worden. Met omwonenden en voorbijgangers onderzoekt ze door middel van theatrale acties, debat en verbeeldingswerk de mogelijkheden van de openbare ruimte en waar onze gemene grond zich nu precies bevindt.

Sara Vertongen and Ief Spincemaille are going to work together for four weeks in Genk, to make different performances under the name Basj. They will make use of The Play, a social sculpture by Ief Spincemaille.

The opening gambit.

We bring along the playful object The Play by Ief Spincemaille with which we settle in Genk for a month and enter into a dialogue with a neighbourhood and its residents.
The object is round, with an opening in the middle and has a diameter of 16 metres. So you can't avoid its presence, but you can bend it, drape it, carry it together, move it and manipulate it.

We use it to mark the cracks and openings that are already there, to illuminate special places and stories in the neighbourhood and as a temporary shelter, a BASJ to hide under and engage in dialogue.

There is much to talk about together, but because it is difficult to see the possibilities when you are in the middle of something, because you need space for imagination, we first make an opening together.

Come and play outside.

Een project van Sara Vertongen in samenwerking met Ief Spincemaille /Z33 en Perry Brienen, Georgy Chtchevaev, Ine Uben, Lore Verhoeven, Max Wyckaerten en de bewoners van Winterslag 1

*THE PLAY is een spel in drie bedrijven met behulp van een gigantisch stuk speelgoed: een cirkelvormig zeil met een diameter van 16 meter met een opening in het midden en aan de ene kant een kleurgradient , de andere kant pikzwart . "The Play" strijkt neer in buurten en gemeenschappen met als doel er een spel te creëren : een overgang van een bestaande situatie naar een betere.( Voor Ief Spincemaille is maken nooit louter een formeel onderzoek, maar altijd een poging om een nieuwe en andere wereld te verbeelden.) The Play bevindt zich op het snijpunt van twee ambities: hoe kunnen we modulaire en tijdelijke architecturale / theatrale ruimtes creëren en hoe kunnen deze ruimtes ontmoetingen en verbeelding stimuleren en fungeren als een katalysator voor verandering?

A project by Sara Vertongen in cooperation with Ief Spincemaille /Z33 and Perry Brienen, Georgy Chtchevaev, Ine Uben, Lore Verhoeven, Max Wyckaerten and the inhabitants of Winterslag 1

*THE PLAY is a game in three companies with the help of a huge toy: a sail in the form of a circle with a diameter of 16 metres with an opening in the middle. One side is colorful, the other side is black. "The play" settles down in neighbourhoods and communities with the purpose to create a game: a transition from an existing situation to a better one. (For Ief Spincemaille making is never just a formal research, but always an attempt to depict a new and different world.) The Play finds itself on the verge of two ambitions: how can we create modular and temporary architectural/theatrical spaces and how can these rooms stimulate our imagination and function as a catalyst for change?

 

scroll hieronder door de beeldencarrousel ↓

Basj - 6 september