Stijn Devillé
Angst

Stijn Devillé Angst

Stijn Devillé
Angst

In Angst, het tweede deel van de trilogie Hebzucht, Angst, Hoop, werpt theatermaker Stijn Devillé zich op de angst die de wereld teistert sinds de val van de banken. De angst die om zich heen grijpt op de beurzen, in de politieke hoofdkwartieren, de kabinetten, de commissies. Maar ook de angst van vele mensen op straat in de Europese steden.

Fabrieken sluiten, arbeiders verliezen hun jobs, kleine zelfstandigen gaan failliet, coöperanten verliezen hun aandelen, waarvan ze dachten dat het spaargeld was... De utopie van de vrije markt blijkt een dystopie te zijn geworden. Ons geld of ons leven, wat is ons het meeste waard?

Een man stortte zich tijdens de begrotingsbesprekingen in het Roemeense parlement vanop een bezoekersbalkon te pletter, temidden van een plenaire zitting. Een apotheker stak zichzelf in brand op een centraal plein in Athene uit protest tegen de besparingsmaatregelen.
Sinds Duitsland zijn houding verstarde ten aanzien van de Europese besparingen, liet Angela Merkel de Reichstag in Berlijn met dranghekkens afzetten en bewaken door de oproerpolitie, uit vrees voor incidenten. In de VS, in Spanje en in Griekenland leven honderdduizenden mensen al vier jaar lang in tentenkampen.

Wat is iets waard? We schijnen die vraag alleen nog in economische maatstaven te kunnen uitdrukken. Werknemers zijn geen medewerkers meer, maar FTE’s, voltijdse equi-valenten. Gelijk-waardigen.
Of Human Resources. Menselijke grondstoffen.
Zelfs nu, op een moment dat de dystopie van de vrije markt zijn gelaat laat zien, meten we alles nog steeds af aan die economische maatstaf.

Het tweede boek Angst start, waar Hebzucht eindigt. Blikt weg van de financiële wereld en zoomt in op de rest van onze samenleving. Devillé neemt zich voor een politieke thriller te schrijven, die de tijd op de staart poogt te trappen.

 

In Angst, the second part of the trilogy Hebzucht, Angst, Hoop, theate maker Stijn Devillé focuses on the fear that plagues the world since the fall of the banks. The fear that spreads throughout the stocks, in the political headquarters, the cabinets, the commissions. But also the fear of many people in the European cities.

Factories close, workers lose their jobs, small independent entrepreneurs go bankrupt, shareholders lose their shares, which they thought were their savings... The utopia of the free market turns out to be a dystopia. Our money or our lives, what is worth the most to us?

During the budget debates in the Romanian parliament, a man threw himself off of a visitor's balcony, amidst the plenary session. A pharmacist set himself on fire on a central square in Athens, out of protest against the cost-cutting measures.

Since Germany became rigid about its atitude towards the European savings, Angela Merkel made sure the Reichstag in Berlin had a perimeter with barriers and was guarded by the riot police, out of fear for incidents. In the US, in Spain and in Greece hundreds of thousands of people have been living in tent cities for over four years. 

What is it worth? We seem to be able to express this question only in economical measurements. Workers are no longer employees, but FTE's, fulltime equi-valents. Equals.
Or Human Resources. Human raw materials.
Even now, in a moment where the dystopia of the free market shows its face, we express everything with those economical measurements

The second book Angst starts where Hebzucht ended. It looks away from the financial world and zooms in on the rest of civilisation.Devillé plans to write a political thriller, to try to push time to a next level.

 

tekst en regie
Stijn Devillé

spel
Simone Milsdochter, Michaël Pas, Tom Ternest, Tom Van Bauwel, Bram Van Der Kelen, Sara Vertongen, een kind en 99 figuranten

compositie en live muziek
Geert Waegeman en Bert Hornikx

dramaturgie
Els Theunis en Bastiaan Malcorps (stage)

feedback
Christophe Aussems 

Met steun van
het Vlaams Fonds voor de Letteren

 

text and directions
Stijn Devillé

actors
Simone Milsdochter, Michaël Pas, Tom Ternest, Tom Van Bauwel, Bram Van Der Kelen, Sara Vertongen, a child and 99 extras

composition and live music
Geert Waegeman en Bert Hornikx

dramaturgy
Els Theunis en Bastiaan Malcorps (stage)

feedback
Christophe Aussems

With the support of
het Vlaams Fonds voor de Letteren

Donderdag07.01.201620:00OPEK, Leuven
Vrijdag08.01.201620:00OPEK, Leuven
Zaterdag06.02.201616:30NTGent, Gent
Vrijdag12.02.201620:0030CC Schouwburg, Leuven
Zondag14.02.201616:4530CC Schouwburg, Leuven
Zondag06.03.201616:45Monty, Antwerpen
Donderdag16.05.201920:00OPEK, Leuven

Ik pleeg geen zelfmoord
Zij vermoorden mij

Een uitzendbureau voor kunstkritiek, zo noemen De Zendelingen zich. Ze focussen zich op podiumkunsten en wakkeren het debat aan met nieuwe en prikkelende vormen van online kunstkritiek. De dialoog tussen makers, toeschouwers en critici staat hierin centraal.

Voor hun gloednieuw project onder de noemer Kontro:verso brachten De Zendelingen Stijn Devillé(regie en tekst ANGST) en Evelyne Coussens (De Morgen) bij elkaar in een kritisch gesprek over de voorstelling. Een boeiend relaas in woord en beeld, dat hopelijk ook jou (terug) aan het denken zet en een debat op gang brengt.

Caroline Gennez (sp.a) en Wouter Hillaert (criticus) gaan in debat over de voorstelling Angst van Braakland/ZheBilding en De Queeste voor de camera's van De Zendelingen. Dit filmpje werd gemaakt naar aanleiding van de lancering van Laboratorium Actuele Kunstkritiek (LAK).

De leeslijst van Stijn Devillé

Economie van Goed en Kwaad. Tomás Sedlácek 
Why nations fail. Daron Acemoglu & James Robinson 
What money can't buy. Michael J. Sandel 
The Shock Doctrine. Naomi Klein 
Econoshock. Geert Noels 
De nieuwe democratie. Willem Schinkel 
Welvaart zonder groei. Tim Jackson 
Perfect Storm. Energy, finance and the end of growth (Tullett Prebon Strategy Insights). Tim Morgan 
De Perfecte Storm. Gert Peersman & Koen Schoors 
Utopie van de vrije markt. Hans Achterhuis 
Het land is moe. Verhandeling over onze ontevredenheid. Tony Judt 
Red de vrije markt. De terugkeer van Milton Friedman.Johan Van Overtveldt
Tijdbom Dexia. De inside story. Bernhard Ardaen 
The Economist - februarinummer 
Niet voor de winst. Martha Nussbaum 
De nieuwe religieuze intolerantie. Martha Nussbaum 
Paria's van de stad. Loïc Wacquant 
Goed Geld. Bart Van Coppenolle 
Stop deze depressie nu. Paul Krugman 
Hoe durven ze. Peter Mertens 
The Spirit Level. Richard Wilkinson & Kate Pickett 
Liefde in tijden van eenzaamheid. Paul Verhaeghe 
Toekomst 2.0. Harald Welzer

It's the energy, stupid! 

De voorsteling ANGST blijft ook nu, 9 maanden na de première, brandend actueel.
De Zendelingen legden in september 2014 op vraag van De Zevende Dag een fragment uit ANGST voor aan Herman Van Rompuy en Cathy Berx en polsten naar hun reactie.

"De dag dat we niet meer verwonderd zijn, zijn we geestelijk en fysiek bijna dood," zegt de Europese President.

Vooruitblik in De Morgen
Radiospot Radio 2
01/12/13 - interview in Accenten
01/12/14 - interview in Staalkaart
11/01/14 - interview in De Standaard
11/01/14 - interview in Het Nieuwsblad
12/01/14 - interview in De Zondag
14/01/14 - reportage op TVL
14/01/14 - artikel op Cobra
14/01/14 - reportage op Radio 2 Limburg
14/01/14 - interview op KLARA (Espresso)
17/01/14 - recensie**** op Cobra
18/01/14 - recensie**** in De Standaard
20/01/14 - recensie*** in De Morgen
20/01/14 - recensie**** in Knack Focus
21/01/14 - artikel in Het Belang van Limburg
21/01/14 - interview in HUMO
24/01/14 - recensie**** in De Limburger
25/01/14 - reportage op L1
28/01/14 - reportage op KanaalZ
31/01/14 - artikel in Krant van West-Vlaanderen
21/03/14 - artikel in Theatermaggezien

Angst speelde 39 keer keer in Vlaanderen en Nederland. Elke voorstelling zetten we een symbolische 99 figuranten op het podium. En 39 maal 99, dat maakt 3861...

De helft van die 99 figuranten zocht het lokale CC of theater. De andere helft namen we mee met de bus, vanuit Leuven of Hasselt. 

 

Ik pleeg geen zelfmoord
Zij vermoorden mij

Dit waren de laatste woorden van Dimitris Christoulas, een 77-jarige apotheker uit Griekenland. Hij heeft op 4 april 2012, op klaarlichte dag op het Syntagmaplein in Athene - vlak voor het parlement - een kogel door zijn kop gejaagd.  

In zijn afscheidsbrief schreef hij: 
"De collaboratieregering Tsolakoglou heeft letterlijk mijn mogelijkheid om te overleven met een waardig pensioen waarvoor alleen ik 35 jaar heb betaald (zonder hulp van de staat) tot nul herleid. Omdat ik een leeftijd heb bereikt die me niet langer persoonlijk de mogelijkheid biedt tot drastische actie (zonder natuurlijk uit te sluiten dat er een Griek zou opstaan en zijn kalashnikov zou nemen, waarna ik dan de tweede zou zijn), zie ik geen andere oplossing dan een waardig einde voor ik moet gaan zoeken naar eten in de vuilnisbakken."

Angst zoekt jou

Angst zoekt jou

Filmpje met een stuk van Het kind, n.a.v. het Verkiezingskoorts programma in 2019