CALL! Wild cards 2021

Het nieuwstedelijk zoekt twee jonge artiesten (twintigers of vroege dertigers) die zich verwant voelen met ons werk of onze werkwijze. Wij bieden elk, behalve onze knowhow, een budget van 5.000 euro om een nieuw werk of een werk in aanbouw verder te ontwikkelen of af te werken. In overleg bekijken we of we je nog verder kunnen ondersteunen met coaching, backoffice, werkruimte enz.

HET NIEUWSTEDELIJK

Het nieuwstedelijk is stadstheater van Leuven, Hasselt en Genk. Het is een artist-run theaterhuis dat mee vorm geeft aan de stad en de samenleving van morgen. We vertellen verhalen over het leven hier en nu, geven er klank aan en gaan er over in gesprek. Vanuit de stad richten we ons op de rest van de wereld. We zijn actief in vijf domeinen, die meteen de baselinevan ons theaterhuis vormen: 'tekst, theater, muziek, audio en debat.'

Het nieuwstedelijk bestaat uit vier artiesten en een dramaturge die elk hun eigen werk maken en daarnaast de artistieke leiding delen. Regelmatig wordt dit team voor een seizoen aangevuld met een jonge maker. Eerder waren dit al Maarten Ketels, Lucas Derycke en Fien Leysen. Daarnaast investeert Het nieuwstedelijk in talentontwikkelling via wildcards.

www.nieuwstedelijk.be/over-ons

ALS

•  er minstens twee van de vijf kernbegrippen van Het nieuwstedelijk - tekst, theater, muziek, debat, audio - in je plan aanwezig zijn; (Je hoeft dus niet per se een theatermaker te zijn maar kan ook zuiver audiofoon werken, een schrijver zijn met podiumambities, een muzikant / componist, een allrounder die actief wil zijn in het maatschappelijk debat of een combinatie van dat alles.)

• je een nieuwe maker bent in de eerste zeven jaar na je afstuderen;

• je op weg bent naar een autonome beroepspraktijk en je zelf concrete plannen kan initiëren (zelforganiserend vermogen, zelfstandigheid en ondernemerschap);

• je een verwantschap hebt met het werk van Het nieuwstedelijk en je kunt aangeven waarom en hoe je die (verder) wil uitbouwen;

• je met Het nieuwstedelijk als coproducent wil werken;

DAN

kan je reageren op deze call!

Het nieuwstedelijk hecht veel belang aan diversiteit en gelijke kansen. Je wordt geselecteerd op grond van je artistieke kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je afkomst, gender of handicap.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

• Je bezorgt ons max. 2 bladzijden A4 (pdf).

• Je mag audio of video toevoegen, maar max 3’.

• Je beschrijft in welke zin je aan de voorwaarden (zie ALS) voldoet.

• Je plan bevat een artistiek concept én een concrete uitwerking daarvan. Denk bijvoorbeeld aan synopsis, uitgangspunten, inspiratiebronnen, ontwikkeling materiaal, onderzoek, vormgevingsconcept, maakstijl, publiek, communicatie, partnerships, timing, …

• Je beschrijft je artistieke motivatie én de urgentie om je plan te realiseren.

• Je beschrijft je artistiek cv, maar beknopt.

•Je beschrijft je verwachtingen t.a.v. Het nieuwstedelijk: ben je op zoek naar coaching, werkplek, zakelijke ondersteuning…?

• Je richt je plan aan de artistieke kern van Het nieuwstedelijk (Adriaan Van Aken, Christophe Aussems, Sara Vertongen, Stijn Devillé en Els Theunis).

• Je dient in voor 1 juni 2021 - 12u, via een mail aan wildcard@nieuwstedelijk.be.
Je krijgt van ons een bevestiging van goede ontvangst. Tegen 8 juni bekijken we de inzendingen en kiezen we max. 6 kandidaten die we uitnodigen voor een gesprek op dinsdag 15 juni (Dus niet op zaterdag 12 juni, zoals eerder aangekondigd !). Noteer die datum alvast in je agenda. We houden je op de hoogte!

Nog vragen? Mail els@nieuwstedelijk.be

Download hier de call.