Call Jonge Maker 2023-2024

Het nieuwstedelijk zoekt voor dit seizoen opnieuw een jonge maker die verwantschap voelt met ons werk of onze werkwijze. Wij bieden een ontwikkelingstraject waarbij je een ruime periode in dienst komt, deel uitmaakt van onze artistieke kern, betrokken bent bij een project van een huismaker én een eigen project maakt - met artistieke, technische, logistieke en zakelijke ondersteuning van Het nieuwstedelijk. Jouw project wordt mogelijk in Vlaanderen gepresenteerd in het kader van En Avant

Download de volledige call en reageer voor 18 september!

CALL JONGE MAKER

Het nieuwstedelijk zoekt een jonge maker die verwantschap voelt met ons werk of onze werkwijze. Wij bieden een ontwikkelingstraject waarbij je een klein jaar in dienst komt, deel uitmaakt van onze artistieke kern, betrokken bent bij een project van een huismaker én een eigen project maakt - met artistieke, technische, logistieke en zakelijke ondersteuning van Het nieuwstedelijk. Jouw project wordt mogelijk in Vlaanderen gepresenteerd in het kader van En Avant. 

HET NIEUWSTEDELIJK

Het nieuwstedelijk is stadstheater van Leuven, Hasselt en Genk. Het is een artist-run theaterhuis dat mee vorm geeft aan de stad en de samenleving van morgen. We vertellen verhalen over het leven hier en nu, geven er klank aan en gaan er over in gesprek. We zijn actief in vijf domeinen, die de baseline van ons theaterhuis vormen: 'tekst, theater, muziek, audio en debat.' Het nieuwstedelijk bestaat uit vier huismakers (Sara Vertongen, Adriaan Van Aken, Stijn Devillé en Christophe Aussems) en een dramaturge (Els Theunis) die elk hun eigen werk maken en daarnaast de artistieke leiding delen. Hun werk raakt mekaar in de maatschappelijke betrokkenheid, de heldere schriftuur en de belangrijke rol voor muziek en/of audio.

ALS

• je een jonge maker bent in de eerste zeven jaar van je professionele praktijk; •
je een verwantschap hebt met het werk van Het nieuwstedelijk en je kunt aangeven waarom en hoe je die (verder) wil uitbouwen;
• je groeikansen ziet in deze samenwerking;
• er minstens twee van de vijf kernbegrippen uit de baseline van Het nieuwstedelijk in je plan aanwezig zijn;
• je op weg bent naar een autonome beroepspraktijk en je zelf concrete plannen kan initiëren (zelf-organiserend vermogen, zelfstandigheid en ondernemerschap);
• je eigen project uiterlijk eind juni 2024 gerealiseerd kan worden;

DAN
kan je reageren op deze call !

We vragen geen uitgebreid dossier maar een beknopt voorstel. Op basis daarvan nodigen we kandidaten uit voor een gesprek met de artistieke kernploeg.

We kiezen de jonge maker op basis van wederkerigheid: niet alleen moet die van ons kunnen leren, maar ook omgekeerd. Dat vanuit gulheid en nieuwsgierigheid. Eerdere jonge makers bij Het nieuwstedelijk waren Maarten Ketels, Lucas Derycke en Fien Leysen.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN


• Je bezorgt ons max. 2 bladzijden A4 (pdf).
• Je mag audio of video toevoegen, maar max 3’.
• Je beschrijft het artistiek concept van je project én hoe je dat wil realiseren. Enkele mogelijke aanknopingspunten: synopsis, uitgangspunten, inspiratiebronnen, onderzoek, ontwikkeling materiaal, vormgeving, stijl, publiek, partnerships, timing, …
• Het nieuwstedelijk wordt je coproducent. Je project mag andere partners/coproducenten hebben.
• Het nieuwstedelijk rekent erop dat jouw plan de principes van fair practice en de fair pay respecteert.
• Je beschrijft je artistieke motivatie én de urgentie om je project te realiseren.
• Je beschrijft in welke zin je aan de voorwaarden (zie ALS) voldoet.
• Je beschrijft je artistiek cv, maar beknopt.
• Je dient uiterlijk op 18 september 2023 in, via een mail aan jongemaker@nieuwstedelijk.be. Je krijgt van ons een bevestiging van goede ontvangst

 

Tegen 2 oktober bekijken we de inzendingen en kiezen we kandidaten die we uitnodigen voor een gesprek in de week van 16 oktober. We houden je op de hoogte ! Nog vragen? Mail els@nieuwstedelijk.be