Na een lange zoektocht is het eindelijk zo ver. Het nieuwstedelijk heeft een nieuwe zakelijk leider. Maarten Minne volgt Eric Krols op. Eric ging medio 2021 officieel met pensioen maar bleef als freelancer in huis om de periode tot de nieuwe aanwerving te overbruggen. 

Maarten Minne is 45, studeerde Handelswetenschappen (TEW) en Cultural Studies. Hij werkte eerst een tijd als financieel beheerder in de Ontwikkelingssamenwerking, tot een overstap naar de cultuursector volgde met een aanstelling als gebouwbeheerder bij STUK (2007-2012). Daarna werd hij zakelijk leider bij De Warande in Turnhout en in 2018 financieel directeur bij Rosas. 

Maarten woont in Hasselt en is getrouwd met een Genkse, waardoor hij vertrouwd is met de drie thuissteden van Het nieuwstedelijk en er ook het kunstenveld kent.  Zakelijk is hij erg beslagen - ook en vooral in het tax shelterdossier, de vennootschapsbelasting, domeinen waarin Het nieuwstedelijk in de komende periode verdere stappen wilt zetten. We kijken erg uit naar de samenwerking.