Bart De Vos wordt Adviseur kunsten

Sinds oktober 2017 behartigde Bart De Vos de externe relaties voor Het nieuwstedelijk. Vanaf eind januari verlaat hij het theaterhuis en wordt hij Adviseur Kunsten op het kabinet Jambon.

Op ons nieuwjaarsfeest bij Het nieuwstedelijk had ik het over het concept ‘actieve hoop’. Wie hoopt en dus de wil heeft om iets te veranderen, heeft ook de verantwoordelijkheid om stappen te zetten. Om de brug over te steken en het gesprek aan te gaan. Die verantwoordelijkheid neemt Bart nu op.” (Stijn Devillé)

Bart is musicoloog van opleiding en startte zijn loopbaan als artistiek medewerker bij Musica, impulscentrum voor muziek, waar hij al snel doorgroeide tot zakelijk directeur.In 2017 stapte hij over naar Het nieuwstedelijk, waar hij de spreiding, netwerking, aanvullende financiering en fondsenwerving op zich nam. Daarnaast was hij bestuurder voor theater De Spiegel en kunstencentrum Z33. Vanuit de werkgroep Participatie zetelde hij ook in de raad van bestuur van OKO.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd Bart voorzitter van de gemeenteraad in Rotselaar, namens N-VA.

Bart is een bruggenbouwer en onafhankelijke denker, met een grote praktijkkennis van het kunstenveld. We zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren aan het toekomstige kunstenbeleid van de Vlaamse regering. We zullen hem missen bij Het nieuwstedelijk en wensen hem alle succes in zijn nieuwe baan.