HET NIEUWSTEDELIJK

Mecenaatsdiner 2016

Op woensdag 23 november organiseerde Het nieuwstedelijk voor de derde keer een mecenaatsdiner, Een verrassende soirée composée met interventies van artiesten en huidige mecenassen van het theaterhuis. Prof. dr. Koenraad Debackere, de voorzitter van ons beschermcomité en Kristien Vermoesen, de voorzitter van onze Raad van bestuur hielden een mooi welkomstwoord. Christophe Aussems en Els Theunis stelden ons huis en onze makers in telkens 100 seconden voor. Jorre Vandenbussche en Thomas Janssens van Maelstrom VZW die op dit ogenblik toeren met de voorstelling Brief aan mijn kind  lazen brieven voor die Annemie Colruyt, Johan Ameel en Dimitri Haenen en Annemie Colruyt, prof. dr. Bart De Moor & Hilde Devoghel en Noël Slangen brachte, ieder een welgemeend en welgesmaakt laudatio. Op deze pagina enkele impressies.Archief
  • Uitverkocht *
  • Geannuleerd ×
  • Laatste Tickets !
  • PremièreP
  • Stand Der DingenSD
  • VriendenV
  • GastvoorstellingG
  • LunchvoorstellingLN
  • MatineeM
  • SchoolvoorstellingS
We doen u ook een voorstel.
Om aandeelhouder te worden
van ons theaterhuis.

Foto's

De stad wint aan belang als plek
waarin vernieuwing en verandering
concreet vorm krijgen.

Kunst speelt een belangrijke rol
in dit proces.

Door uit te dagen,
in vraag te stellen,
te verbeelden
en genereus te delen.

Het nieuwstedelijk is
stadsgezelschap van Leuven,
Hasselt en Genk
en bouwt aan een nieuw model
voor een stadstheater van de
21ste eeuw.

Als een sterk artistiek project,
autonoom en tegelijk nauw verweven
met de gedeelde ruimte die de
stad is.

Het mecenaatsdiner presenteren we
als een gezamenlijk moment
waarop we onze verhalen, dromen
en ambities met elkaar delen.
Wederkerigheid en gemeenschap
zijn sleutelwoorden.

We doen u ook een voorstel.
Om aandeelhouder te worden
van ons theaterhuis.
En keren u graag een
maatschappelijk dividend uit,
in de vorm van verbeelding,
verandering en engagement.

Soundscape